Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 

מו”ט-נט علوم وتكنولوجيا

מרכז מורים ארצי למדע ולטכנולוגיה בחטיבת הביניים

  • משרד החינוך
    האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים
  • מטה מל"מ
    המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי על שם עמוס דה שליט
  • מכון ויצמן למדע
    המחלקה להוראת מדעים
טקסטים כותרת

ערכות למורה לתכנון הוראה-למידה-הַעֲרָכָה (ה.ל.ה.)

גולשים צפו בפריט7899 . | גולשים הדפיסו את הפריט0 . | גולשים שלחו את הפריט0
עודכן לאחרונה:.09/05/2013

שם הערכה 

עברית 

ערבית 

תאריך העדכון 

כיתה ט' 

אנרגיה   * גרסת Word

 * גרסת PDF 

* גרסת Word

 * גרסת PDF

נובמבר 2012;
תרגום לערבית -מאי 2013.

כיתה ח' 

יסודות ותרכובות: מבנים, תכונות ותהליכים (חלקים א' וב') 

 * גרסת Word

 * גרסת PDF 

* גרסת Word 

* גרסת PDF 

אפריל 2011 

חשמל  

 * גרסת Word 
 * גרסת PDF

 

     * גרסת Word  

נובמבר 2010 

כוחות ותנועה 

* גרסת Word      * גרסת PDF

      נספח ג 

* גרסת Word  

* גרסת PDF

      נספח ג 

יולי 2011 

תא, מבנה ותפקוד  - חלק ב' 

* גרסת Word    * גרסת PDF 

* גרסת Word      

     * גרסת PDF 

אוקטובר 2010 

רבייה ותורשה 

     * גרסת Word    

     * גרסת PDF 

    * גרסת Word      

נובמבר 2010 

מערכות אקולוגיות 

     * גרסת Word    

 * גרסת PDF

* גרסת Word

* גרסת PDF

אפריל 2010

תהליכים פנימיים וחיצוניים בכדור הארץ

* גרסת Word

* גרסת Word

כיתה ז'

חומרים: תכונות ושימושים

* גרסת Word    

* גרסת PDF 

* גרסת Word    

* גרסת PDF

אוגוסט 2010

מצבים ושינויים בחומר - המודל החלקיקי

* גרסת Word    

* גרסת PDF 

* גרסת Word    

* גרסת PDF

אוגוסט 2010

אנרגיה – סוגים, המרות ושימור

* גרסת Word 

* גרסת PDF

* גרסת Word

* גרסת PDF

יולי 2011

תא, מבנה ותפקוד  - חלק א'

* גרסת Word

* גרסת PDF

* גרסת Word

* גרסת PDF

אוקטובר 2010

מערכות ותהליכים ביצורים חיים

* גרסת Word

* גרסת PDF

* גרסת Word

* גרסת PDF

ינואר 2010

מערכות אקולוגיות

* גרסת Word

* גרסת PDF

* גרסת Word

* גרסת PDF

אפריל 2010

כדור הארץ במערכת השמש והחלל

* גרסת Word

* גרסת Word

.
.
.